cesky  english  deutsch
philemon Práce s nevědomím 
podle Carla Gustava Junga


8 dvouhodinových seminářů

Seminář bude zaměřený sebezkušenostně. Jeho cílem je naučit se pracovat s nevědomím v každodenním životě. Hlavní pozornost bude věnována práci se sny a s aktivní imaginací.


Pravidelný dialog mezi naším vědomým postojem a posly, které nám posílá naše nevědomí, je podle jungovské psychologie základním předpokladem zdravého a plného duševního života. Takovými posly z nevědomí jsou především sny, ale lze tak vnímat i situace každodenního života, pokud se nám je podaří propojit se symbolickým životem.

Na semináři budeme pracovat především se sny účastníků. Nepůjde ani tak o to sny interpretovat, ale spíše dát život tomu, co přinášejí a dál s tím pracovat. V práci se sny budeme také používat techniku aktivní imaginace. Velkou pozornost přitom budeme věnovat následnému zpracovávání obsahů snů i imaginací.

Seminář je určen pro zájemce, kteří by se chtěli naučit lépe si porozumět pomocí práce s vlastním nevědomím. Určitá zkušenost s prací se sny je vítána.

Termín: září - listopad 2017, vždy v pondělí 19-21 hod. (18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11)
Cena: 3000 Kč
Místo: Psychoterapeutické centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Počet účastníků: max. 10  

kurz je již obsazený, můžete se přihlásit jako zájemce o další běh  zde 

► Seminář: Úvod do analytické psychologie Carla Gustava Junga
Seminář: Práce se sny podle C. G. Junga