cesky  english  deutsch
jung Úvod do analytické psychologie
Carla Gustava Junga


5 dvouhodinových seminářů

Cílem semináře bude představit účastníkům myšlení a dílo Carla Gustava Junga, jeho teoretické základy a praktické metody, které lze použít v psychoterapii nebo v osobním životě každého z nás.
Semináře v sobě budou spojovat teoretickou část, ve které bude v souvislostech představeno Jungovo myšlení a jeho základní pojmy a metody, a praktickou část, během níž se tuto teorii budeme snažit propojit se zkušeností účastníků semináře.

Na semináři se budeme věnovat těmto tématům: 

1)    Individuace, symbolický život, Jung a Freud
2)    Vědomí a nevědomí, osobní a kolektivní nevědomí, komplexy, práce se sny
3)    Archetypy, cesta individuace a archetypy: persona, stín, animus a anima
4)    Aktivní imaginace, kreativita jako zdroj, Červená kniha
5)    4 duševní funkce, psychologie a alchymie

Termín: listopad, prosinec 2017, vždy v pondělí 19-21 hod. (13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12)
Cena: 2000 Kč
Místo: Psychoterapeutické centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice