cesky  english  deutsch
   Mindfulness programy v Lávce

Individuální programy
Mindful Healing
Léčivé schopnosti mysli
ve vztahu k tělu
Mindful Coaching
Zvládání stresu a emocí
v práci i dom
a
Mindful Therapy
Rozvíjení schopností mysli

v psychoterapeutickém procesu
objednat se                                                                                                                              ► pro firmy

Mindfulness skupina | říjen-listopad 2017 | středa 19:00-21:00

Termín: říjen-listopad 2017 | vždy ve středu od 19:00 do 21:00 | 1. setkání 4. října   
Lektor: Jan Honzík
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Cena: 3800 Kč / 8 setkání
Počet účastníků: max. 12

► tato skupina je již plně obsazená
Mindfulness skupina | říjen-listopad 2017 | úterý 10:00-12:00

Termín: říjen-listopad 2017 | vždy v úterý od 10:00 do 12:00 | 1. setkání 3. října   
Lektor: Jan Honzík
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Cena: 3800 Kč / 8 setkání
Počet účastníků: max. 12

►  přihláška 
Mindfulness skupina | říjen-listopad 2017 čtvrtek 19:00-21:00

Termín: říjen-listopad 2017 | vždy ve čtvrtek od 19:00 do 21:00 | 1. setkání 5. října  
Lektor: Slávek Keprt
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Cena: 3800 Kč / 8 setkání
Počet účastníků: max. 12

►  přihláška 
Mindfulness | Den v přítomnosti | sobota 11. listopadu 2017
Den v přítomnosti pro účastníky mindfulness skupiny

Termín: sobota 11. listopadu
Lektoři: Jan Honzík & Slávek Keprt
Místo: Praha (bude upřesněno)
Cena: 1000 Kč
Místa jsou přednostně nabídnuta účastníkům probíhající mindfulness skupiny, přihlásit se mohou též absolventi předchozích skupin. 

►  přihláška 
Mindfulness skupina | leden-únor 2018 | středa 19:00-21:00

Termín: leden-únor 2018 | vždy ve středu od 19:00 do 21:00 | 1. setkání 3. ledna   
Lektor: Jan Honzík
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Cena: 3800 Kč / 8 setkání
Počet účastníků: max. 12


►  přihláška 

Průběh 8-týdenního programu 

Během osmi týdnů probíhá 8 skupinových setkání (cca 2 hodinových). Během nich si účastníci osvojí základní techniky rozvíjející sebeuvědomění, soustředění, vyrovnanost, trpělivost, odolnost a další důležité schopnosti mysli, umožňující efektivnější zvládání pracovní či zdravotní zátěže a prohlubující porozumění sobě samé/mu. Tyto techniky pak účastníci praktikují samostatně každý den po dobu 8 týdnů. Vedle tzv. formálních cvičení, sestávajících z meditací a jógy, se účastníci programu průběžně věnují i tzv. neformální praxi, která spočívá v aplikaci principů sebeuvědomění při běžných denních činnostech.
Součastí programu je nově i jeden Den v přítomnosti, kde mohou účastníci skupiny (a absolventi předchozích skupin) prohloubit svou zkušenost díky souvislé mindfulness praxi a sdílení. Tato část programu je volitelná a mohou se jí opakovaně účastnit i absolventi předchozích skupin. 

 
Ohlasy účastníků

"Kurz mi přinesl úžasnou zkušenost a poznání v tom, že si mohu rozhodovat o svých myšlenkách, rozhodovat o tom, zda se jimi v danou chvíli chci nebo nechci zabývat. Naučila jsem se, že se nemusím nechat „pohltit“ negativní myšlenkou, představou, pocitem, ale mohu ji odložit na dobu, kdy bude vhodnější a pro mě jednodušší se jimi zabývat nebo nezabývat. Od začátku jsem si užívala luxus „nemyslet“ na nic, soustředit se pouze na nádech a výdech. Objevila jsem kouzlo meditace. Kurz jsem absolvovala v období života, kdy jsem se rozhodla žít kvalitativně lepší život ve všech oblastech, ve vztazích, v práci i sama se sebou. Mým očekáváním bylo nastavit si větší lehkost bytí, a to se mi podařilo. Moc za tu zkušenost, techniky, postřehy a moudrost děkuji."  ~ Marcela Roflíková


„Když jsem na kurz přišla, myslela jsem si, že všechno se dá naučit z knížek a že si tuto domněnku chci jenom potvrdit. Byl to omyl a jsem ráda, že díky Tvému nadání použít správná slova na správném místě, můžu vytěžit z těch knížek daleko víc. Škoda, že kurz má jenom 8 týdnů, určitě bych pokračovala dál.“ ~ Darina Šedivá

"Původně jsem se na program "mindfulness" přihlásila proto, abych se naučila pravidelně meditovat. Už během 2 měsíčního programu jsem si začala uvědomovat hodně věcí o mém životě, obdržela jsem nadhled nad tím, jak pracuje má mysl v běžných situacích a co to následně způsobuje. Došlo mi, že se učím nejen pravidelně meditovat, ale především vnímat bdělý stav v jakékoli činnosti a že tento způsob vnímání je základem pro to, aby život mohl dobře plynout. Po 2 měsících mohu říci, že cítím, že jsem našla nástroj pro můj život a meditace mindfulness cvičím i nadále." ~ Martina Landergott

"Největším momentem překvapení bylo nestranné pozorování rychlosti a nespoutanosti mysli, členitost souběžně běžících asociací a nebo řetězení myšlenek, které se objevilo po několika týdnech programu. Existenci „vnitřního pozorovatele“, jakmile prvotní moment překvapení odezněl, považuji nyní za největší obohacení pro můj běžný život..." ~ Michal Zemanec

"Když jsem si rekapitulovala absolvovaný kurz mindfulness, říkala jsem si, že jsem vlastně získala hlavně 2 věci. První: Začala jsem vnímat život jakoby v sytějších barvách. Věci a události přestaly splývat jedna s druhou, získaly tím jasnější hranice a tím i jasnější barvy. Druhým přínosem byl pocit, že mám najednou dobrou kotvu pro případ nějakého životního tornáda. V té době jsem ještě netušila, jak brzo mi život onu kotvu prověří. Pár týdnů po ukončení kurzu mi nečekaně zemřel bratr. A kotva se osvědčila, pomohla mi vše ustát. Díky naučeným technikám jsem mohla regulovat intenzitu tíhy na unesitelnou míru, měla jsem kam "odejít do bezpečí." Jsem moc ráda, že jsem kurz absolvovala a že jsem ho absolvovala právě teď." ~ Markéta

"Posledních osm týdnů jsem zažila moc hezké středeční večery a získala mnohem víc, než jsem si původně myslela. Nejen pravidelnou meditaci, pro kterou jsem si přišla. Prožívání se skupinou lidí, kteří se z různých důvodů sešli na stejném místě a byli ochotni sdílet své prožitky a zkušenosti a laskavě naslouchat. A to vše s velmi citlivým, přirozeným a srozumitelným vedením Honzy s jehož pomocí jsme se nořili sami do sebe. Budou my scházet." ~ Ivana