ceskyenglishdeutsch
David Michelangelo
Lepší držení těla

Lepší držení těla s Alexandrovou technikou – cvičení do běžného života

Tento seminář je určen všem těm, kteří jsou si vědomi nedostatků držení svého těla, a chtěli by se naučit metodě, která jim pomůže změnit se k lepšímu. Takovou metodu představuje právě Alexandrova technika. Její základní myšlenkou je, že nemoci, stres, deprese a bolesti jsou často způsobovány anebo přinejmenším zhoršovány špatnými návyky ve všem, co děláme – jak se pohybujeme, jak stojíme, sedíme a pracujeme, jak reagujeme na podněty a jak přemýšlíme.

Nejde o to naučit se věci dělat „správně“, ale spíš o odbourání škodlivých návyků a znovuobjevení přirozeného způsobu zacházení se sebou, který jsme měli jako děti.

K tomu nebudeme používat žádná speciální cvičení, ale pohyby běžného života. Naučíme se, jak lze na tyto pohyby myslet, a tudíž je i dělat jinak. Tím se z běžného života stane cvičení, a každý i ten nejjednoduší pohyb nás povede blíž k lepšímu držení těla, dobrému pocitu a koordinaci.

Mininum teorie a maximum praktických pokusů – tento seminář zpochybní vaše zažité vzorce pohybu a otevře vám možnosti, jak se cítit ve svém těle lehčeji, uvolněněji a pohodověji.

Termín: pondělí 16. února 2015 od 18 hod. (cca 2 hodiny)
Lektor: Marko Janicki
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Cena: 500 Kč (v ceně semináře je i jedna individuální lekce, které můžete využít dle domluvy s lektorem)
Počet účastníků: 5-10
 
 
 
vitruvian woman
Svoboda zvolit
Zvládání emocí s Alexandrovou technikou

Jsme otroky vlastních zvyků. V oblasti pohybu je toto zcela zřejmé – jak těžké je pokusit se nějakou běžnou činnost provést jinak, než jsme zvyklí. Málokdy si však uvědomujeme, že to samé platí i ve vztahu k našim pocitům a myšlení.

Své emoce bereme obzvlášť vážně. Pokud se cítíme podrážděně, nepochybujeme o tom, že tento pocit je odůvodněný a vše ostatní – tělo, myšlenky, vztahy s jinými -  podřizujeme této „skutečnosti“. Urazilo by nás, pokud by nám někdo chtěl tvrdit, že se nejedná o žádný skutečný pocit, ale jednoduše o automatickou reakci, o emocionální zvyk. Tento zvyk se opakuje vždy v reakci na podobné vnější popudy -  a my tomu pak říkáme, že to je prostě náš charakter. Tak se postupně stáváme oběťmi stále se vracejících nepříjemných a zničujících emocí: deprese, vzteku, sebelítosti, melancholie, závisti apod.

K našim emocím vždy hledáme vnější důvod a tím se vzdáváme vlastní zodpovědnosti. Existuje však možnost tuto automatickou pocitovou reakci zastavit a ve vzniklém prostoru znovu objevit ztracenou svobodu zvolit, jak chceme na danou situaci reagovat. 

Na tomto semináři se podíváme na praktické metody a cvičení, jak dosáhnout tohoto stavu svobody a stát se znovu pánem svých pocitů. Budeme při tom vycházet především z Alexandrovy techniky, použijeme však i praktiky z jiných zdrojů.

Alexandrova technika nese jméno svého zakladatele, Brita australského původu F. M. Alexandra (1869-1955). Ten jí rozvinul v 90. letech 19. století jako odpověď na vlastní problém s dýcháním a hlasem, který mu bránil v slibné herecké kariéře. Následně metodu propracoval a po zbytek života se věnoval pomoci ostatním a školení budoucích učitelů.

Termín: neděle 8. března 2015 od 17 hod. (cca 2 hodiny)
Lektor: Marko Janicki
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Cena: 300 Kč 
Počet účastníků: 5-10

►►  přihláška 


Individuální práce a výuka metody
Cena: 450 Kč / 1 lekce - 45 min.
►► Objednat se můžete zde: Marko Janicki