ceskyenglishdeutsch
Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika je jemná terapeutická metoda, která svůj původ odvozuje z lékařské osteopatie. Za jednoho z nejdůležitějších zakladatelů  je považován americký osteopat W. G. Sutherland (1873–1954), který definoval koncept  Dechu života. Při své osteopatické práci s klienty mohl během ošetření vnímat velmi jemné rytmicky působící síly. Vnímal, že tyto síly jemně prodýchávají tělo a způsobují téměř nepatrný pohyb celého těla. Dospěl k přesvědčení, že jsou to tvořivé síly, které nejen že náš  tělesný systém vytvářejí, ale také jej během celého života udržují v co nejlepším stavu zdraví. Tyto síly Dechu života neustále balancují naše zkušenosti, zážitky, metabolické a fyziologické děje a udržují tak křehkou funkční rovnováhu celku našeho systému.

Během 2. poloviny 20.století se kraniosakrální práce vyvíjela a rozdělila se na několik základních přístupů. Pro způsob práce podle Dr. Upledgera se vžil název kraniosakrální terapie. Tento přístup jemným způsobem manipuluje s fyzickými strukturami se záměrem upravit jejich pohyby a napětí.

Dalším přístupem je tzv. biodynamický přístup, který se orientuje  právě k silám Dechu života. Záměrem terapeuta při ošetření je vytvořit bezpečné pole pro systém klienta a dovolit mu usadit se hluboko v sobě a spojit se silami zdraví. Terapeut podporuje klienta v tom, aby se spojil s tělesnými vjemy a ve svém vlastním těle hledat to, co je tam dobré, co ho podporuje. Tento obrat pozornosti k tzv. zdrojům, umožní celému klientovu systému jít svým vnímáním za symptomy a obtíže a spojit se zdravím, které je v hloubce naší bytosti stále přítomné. Klienti mohou během ošetření vnímat jemné proudící síly, které propojují celé tělo, mohou se spojit s hlubokým vnitřním klidem. Působením vlastních regenerujících sil  může docházet k uvolňování nahromaděných vzorců napětí. Ošetřením dochází k přirozené regulaci fyziologických dějů v našem fyzickém těle. V širším kontextu pomáhá kraniosakrální biodynamika  klientům obnovit širší mentální prostor a získat nový úhel pohledu na svá životní témata.

Kraniosakrální biodynamika je díky své neinvazivní povaze výborná pro celkové uvolnění a přirozenou regulaci nervové soustavy v obdobích stresů a velkého zatížení. Pomáhá při běžných bolestech pohybového systému, ať už se jedná o chronické nebo akutní obtíže. Je velmi dobrá pro integraci  a usazení  intenzivnějších  zásahů do našeho  systému nebo v období velkých změn (operace, úrazy, porod, silné zážitky psychospirituální povahy). Díky vnímání celistvosti lidského systému a respektu ke klientovi je velmi dobrou podporou osobního rozvoje.

V českém jazyce je možné doporučit knihy:
R. Gilchrist: Kraniosakrální biodynamika, Maitrea
F. Sills: Základy kraniosakrální biodynamiky, Poznání 2013

kranio