ceskyenglishdeutsch
Procesově orientovaný přístup | POP

Procesově orientovaný přístup byl vyvinut Arnoldem Mindellem. Psycholog a kvantový fyzik Arnold Mindell, vychází z jungiánského přístupu, pomocí kterého hledal souvislosti mezi sny a tělesnými symptomy. Do tohoto přístupu tvůrčím způsobem integroval moudrosti buddhismu, taoismu, šamanismu, tradice Aboriginiů a poznatky kvantové fyziky.

Procesově orientovaná psychologie (POP) vychází z důvěry v to, že cokoliv se děje, tak má svůj smysl. POP se tento smysl snaží odkrýt. Na nepříjemné a odmítané symptomy tak pohlíží jako na důležité záchytné body, které mají v psychických a tělesných projevech dotyčné osoby důležitý význam a sami o sobě již naznačují směr, kterým se vydat při hledání spokojenějšího prožívání, aby člověk mohl růst, rozvíjet se, žít, naplno využívat svůj potenciál, a ne jen přežívat. POP se nesnaží tyto symptomy odstraňovat z cesty, ale naopak je vítá jako odrazové můstky k sebe-rozvoji. Vítá tak ty části našeho života, které se nám původně zdály jako rušivé, ať už nabývají podoby nepříjemných snů, tělesných pocitů, chronických nemocí, bolestí, strachů, zlozvyků, fobií, vztahových konfliktů, závislostí či extrémních stavů vědomí.

Procesově orientovaná psychologie pracuje s dynamikou rolí, které umožňují snadnější přístup k vhledům do konfliktů. POP rozlišuje tři úrovně prožívání: konsensuální realitu, snění a esenci. Prožitkové procesy dělí na primární a sekundární. Primární proces je to, co považujeme za svou identitu, s čím se ztotožňujeme. Zatímco sekundární proces obsahuje prožitky, které nás vyrušují - to, co je za hranicí, kterou překračujeme jen málokdy. V takových momentech odmítáme nějaké prožívání, stydíme se za svoje chování nebo ho tak dokonale vytěsňujeme, že o něm ani nevíme. V procesu terapie jsou tyto hranice mapovány a rozšiřovány a člověk tak postupně s úlevou vnímá větší svobodu prožívání a možností sebevyjádření.

V současné době je již k dispozici i v češtině několik knih popisujících procesově orientovaný přístup. Z knih Arnolda Mindella kupříkladu: Techniky snění v bdělém stavuŠamanovo těloSnové těloKóma: klíč k probouzeníKvantová mysl a léčba. Z jiných autorů, kteří využívají procesově orientovaný přístup jsou k dispozici knihy: Amy Mindell: Metadovednosti - spirituální umění terapie; Joseph Goodbread: Radikální spojení - Jak nás sny spojují v lásce, konfliktech a dalších vztazích.
Autor článku: Boleslav Keprt        
Arnold and Amy Mindell                          Amy a Arnold Mindellovi

 ivan-verny-pop                                            Ivan Verný
 
39 _hx_ridingthehorsebackwards 31 _hx_workingwiththedreambody 33 _hx_dreambodyinrelationship 32 _hx_workingonyourselfalone 36 _hx_riversway
17 _hx_sittinginthefire 416c5a9aEYL. BO2204203200_PIsitb-sticker-arrow-clickTopRight35-76_AA300_SH20_OU01_ 8 _hx_coma1 30 _hx_dreambody 40 _320x240_shamansbody