ceskyenglishdeutsch
jung Úvod do analytické psychologie
Carla Gustava Junga


5 dvouhodinových seminářů

Cílem semináře bude představit účastníkům myšlení a dílo Carla Gustava Junga, jeho teoretické základy a praktické metody, které lze použít v psychoterapii nebo v osobním životě každého z nás.
Semináře v sobě budou spojovat teoretickou část, ve které bude v souvislostech představeno Jungovo myšlení a jeho základní pojmy a metody, a praktickou část, během níž se tuto teorii budeme snažit propojit se zkušeností účastníků semináře.

Na semináři se budeme věnovat těmto tématům: 

1) Symbolický život, Jung a Freud, vědomí a nevědomí
2) Imaginace, osobní a kolektivní nevědomí, individuace
3) Archetypy, cesta individuace a archetypy: persona, stín, animus a anima
4) Práce se sny, 4 duševní funkce
5) Psychologie a alchymie, aktivní imaginace, kreativita jako zdroj, Červená kniha

Termín: aktuálně odloženo. Pondělí 19.00-21.00 hod.
Cena: 2500 Kč
Místo: Psychoterapeutické centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Počet účastníků: max. 12

►  přihláška 


Další kurzy s jungovskou tématikou v Lávce

► Práce se sny - víkendový kurz
► 
Nevědomí - cyklus 8 večerních seminářů
Setkání se stínem- víkendový kurz
Anima & Animus- víkendový kurz