ceskyenglishdeutsch
Spiritual bypass - nástrahy a pasti duchovní cesty
Roman Žižlavský | blog |Nastarahy duchovni cesty Centrum LavkaWheel of Life

Téma tohoto textu nemusí být pro každého úplně příjemné, ale věřím, že je potřebné. Pojednáme o odvrácené straně sebepoznání. Zmíníme možné nástrahy, jámy, do nichž je možné s hlavou plnou ideálů a dobrých úmyslů velice snadné spadnout. A klidně se v nich ráchat roky a roky nevědouc, že namísto opravdového pokroku a poznání jen podporujeme neprospěšné vnitřní struktury.

Tato slepá místa jsou na západě už relativně známými oblastmi, tam mají přece jen s otevřenou spiritualitou delší zkušenost než u nás. Existuje pro ně dokonce speciální termín - spiritual bypass. Poprvé jej použil americký psycholog John Welwood v roce 1984. Označuje velmi častý jev, tedy použití spirituality, duchovní cesty jako určitého útěku, vyhýbání se bolestivým pocitům, stavům, nezahojeným ranám, traumatům, nárokům obyčejného života. Tento jev nejspíš pramení v naší běžné tendenci vyhýbat se všemu nepříjemnému. Což je na obecné úrovni pochopitelné, ovšem v rámci seberozvoje to je cesta nepříznivá. Spiritual bypass je možné považovat za jakýsi stín duchovní praxe,  závětří, kam se schováváme před bolestí a tíživými nároky života. Naprosto většinou se nejedná o vědomý akt, ale na důsledcích to nic nemění. Tím, že o něm ale budeme mluvit, může to mnoha z nás ušetřit velké trápení a tápání.



Meditace z pohledu neurověd 1

Jan Burian

Co se ale děje v mozku při meditaci? Má meditace jen krátkodobé účinky, které zmizí nedlouho potom, co meditující ukončí formální praxi? Nebo působí dlouhodobá meditační praxe v mozku nějaké trvalé a objektivně pozorovatelné změny? A jakým způsobem může vůbec meditační praxe mozek měnit? Takové otázky nenapadají jen meditující, ale i neurovědce, kteří se zabývají činností nervového systému, zejména mozku.