ceskyenglishdeutsch
Snižování stresu pomocí všímavosti | MBSR
(angl. Mindfulness-based Stress Reduction, MBSR)

Program snižování stresu pomocí všímavosti vyvinul americký psycholog Jon Kabat-Zinn na University of Massachusetts v 70. letech 20. století. V současnosti MBSR představuje asi nejznámější formu terapie založené na všímavosti. Tato metoda byla určena primárně pro léčbu chronických bolestí a stresu, ale časem se začala využívat i v psychoterapii pacientů trpících rakovinou, při léčbě poruch příjmu potravy a dalších specifických problémů. Během pravidelných 2-3 hodinových skupinových setkání jednou týdně po dobu 2 měsíců se klienti učí uvědomovat si své myšlenky a pocity a přijímat je, aniž by je hodnotili či se do nich zaplétali. K tomuto nácviku slouží (zpočátku řízené) meditativní techniky převzaté z buddhismu (uvědomování si těla, sedící meditace, meditace v chůzi) a jóga. Kromě těchto nácviků procházejí klienti teoretickou průpravou zaměřenou na zvládání stresu a emocí, sdílejí své zkušenosti ve skupině a jsou instruováni k pravidelnému provádění praktických cvičení rozvíjejících všímavost i doma, mimo rámec společných setkání, což tvoří nezbytnou součást programu. Důležitá je kompetentnost terapeuta, zvláště jeho akceptující postoj, který se přenáší na klienty.

►► Mindfulness programy v Lávce