ceskyenglishdeutsch
jung worm Snová skupina | Práce se sny podle C. G. Junga
8 večerních seminářů v Lávce / víkendový kurz

Na semináři se budeme věnovat snům z jungiánské perspektivy. Pravidelná setkání vytvoří rámec pro uchopení kontinuity vnitřního života, ze kterého sny pramení.

Snům se budeme snažit nejen porozumět, ale předevěím je vnímat a cítit, budeme se take snažit sledovat jejich “život”. Formát semináře má za cíl umožnit hledat souvislosti mezi sny v rámci snových sérií.

Při práci se sny budeme používat různé metody založené na Jungově analytické psychlogii. Naučíme se rozlišovat objektovou a subjektovou rovinu snu, v obsahu snu budeme hledat archetypální pozadí, a zejména archetypy spojené s psychologií každého z nás (stín, anima, animus, bytostné já).

Protože práce se sny má sama o sobě velmi intimní povahu, definujeme si na začátku semináře hranice zajišťující bezpečné prostředí. Seminář volně navazuje na víkendový seminář Práce se sny, jehož absolvování však není podínkou pro účast ve snové skupině.

Termín: skupina vždy v pondělí 19-21 hod. nebo sobota+neděle
Kurz bude realizován, až se sejde dostatek zájemců - pošlete nám prosím nezávaznou přihlášku.

Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Cena: 4500 Kč (8 večerních setkání) / 3000 Kč (víkendový kurz)
Počet účastníků: max. 12

  přihláška - zájemce 


Další jungovské semináře v Lávce

► Práce se sny - víkendový kurz
► 
Úvod do analytické psychologie C. G. Junga - víkendový kurz
► Nevědomí - cyklus 8 večerních seminářů
Setkání se stínem - víkendový kurz
Anima & Animus - víkendový kurz