ceskyenglishdeutsch
PODMÍNKY ÚČASTI A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Přihlašování a platba

1.1. Přihlásit se můžete prostřednictvím online formuláře umístěného na našich webových stránkách. Nezapomeňte prosím zvolit ve formuláři akci, na kterou se hlásíte.

1.2. Přihláška je platná po zaplacení kurzovného na náš bankovní účet.
Výše kurzovného je uvedena v anotacích k jednotlivým akcím. Pokyny pro platbu obdržíte e-mailem po odeslání vyplněné online přihlášky.

1.3. Kurzovné je třeba uhradit nejpozději 3 dny před začátkem akce. Po telefonické nebo emailové domluvě s organizátorem je možné termín a způsob platby upravit.

1.4. Při překročení kapacity kurzu mají přednost zájemci, jejichž platba přišla na náš účet dříve. Zájemcům, kteří by se do kurzu či na seminář nevešli, bude případná platba vrácena v plné výši na jejich účet v nejkratší možné době.

1.5. Přejete-li si potvrdit, že Vaše platba přišla úspěšně na náš účet, napište nám to emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


2. Storno podmínky

2.1. Odhlášení z kurzu či semináře bez storno poplatku lze provést nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši na váš účet.

2.2. Zrušíte-li svou účast později než 14 kalendářních dnů před konáním akce, bude vám účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Zbylá část poplatku Vám bude zaslána zpět na váš účet. Zrušíte-li svou účast na akci později než 7 dnů před jejím konáním, popřípadě se jí vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

2.3. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu či semináře zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe někoho jiného, dáte-li nám o tom předem vědět.


3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Účast na kurzech, seminářích a skupinách je dobrovolná. Kurzy, semináře ani skupiny nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

3.2. Účastník je v celém průběhu akce odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v rámci programu vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

3.3. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za kurz či seminář vrácen. Účastník může kdykoliv kurz či seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se kurzovné nevrací.

3.4. V průběhu kurzů a seminářů platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek.


4. Doplňující informace

4.1. Centrum Lávka si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu ze závažných organizačních důvodů. Centrum Lávka se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě zrušení kurzu bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši. V případě změmy lektora, data či místa konání bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši, pokud
 o to požádá před začátkem kurzu.

4.2 Nebudeme-li se moci scházet kvůli zákonným nařízením fyzicky, budou probíhat mindfulness programy a jiné krátké semináře v on-line režimu.


5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví společnosti Centrum Lávka o.s., s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity společností Centrum Lávka pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1x měsíčně emailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište nám to do poznámky přihlášky, z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později.


5.2. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze společnosti Centrum Lávka s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.


6. GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) vás chceme tímto také informovat o rozsahu zpracování jejich osobních údajů: 
Abychom vám mohli poskytovat své služby, zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, email a telefonní číslo, případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu, a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu. Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebujeme Vás informovat o případné změně termínů, zasílat Vám potřebné informace apod. Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb.
   
.