ceskyenglishdeutsch
Jak můžeme pomoci

Hlavním cílem psychologické a spirituální pomoci, kterou nabízíme těžce nemocným a umírajícím, je, aby odcházeli z tohoto světa důstojně a v klidu, smířeni se svou situací, se svým okolím a sami se sebou.

Nabízíme psychologickou a spirituální podporu formou psychoterapie, doprovázení a poradenství:

Lidem, kteří čelí těžké nemocí ohrožující jejich život, lidem na sklonku života a umírajícím

Čemu se můžeme společně věnovat: reflektování života (důležití lidé, situace, události); jak přijmout, že můj život končí; uzavření záležitostí, smíření s okolím, odpuštění, vyjádření vděčnosti a lásky, silné emoce (strach, zlost, smutek, deprese, bezmoc), jak zacházet s bolestí, jak učinit zbývající čas smysluplným, podpora rodiny a přátel, vhodné prostředí pro umírání, jak bych si přál/a zemřít, co bude po smrti, rozloučení... Budeme se věnovat také dalším tématům, která jsou pro vás důležitá.

Rodině a blízkým, kteří pečují o umírajícího či těžce nemocného

Čemu se můžeme společně věnovat: jak mohu pomoci blízké osobě, která je těžce nemocná nebo umírá; jak být s umírajícím v posledních okamžicích jeho života, co říkat a co neříkat nemocnému, co říkat dětem, zaplavující emoce (smutek, agrese, strach, bezmoc), je toho na mne moc, kam se obrátit o pomoc...

Těm, kterým zemřel někdo blízký
Čemu se můžeme společně věnovat: rozloučení, jak zacházet s tělem zemřelého, vyrovnání se se ztrátou blízké osoby, jak můžeme pomoci po smrti...

Profesionálům a dobrovolníkům, kteří pečují o umírající či těžce nemocné

Čemu se můžeme společně věnovat: jak sdělovat nepříjemné zprávy, zvládání silných emocí u pacienta/klienta, doprovázení umírajících v posledních okamžicích života, otázky kolem euthanasie; soucit, empatie a jejich hranice; jak si nenosit práci domů a chránit se proti vyhoření, psychohygiena, rozloučení se s pacientem/klientem, vyrovnání se s jeho odchodem, jak zacházet s tělem zemřelého...

Lidem, pro které je smrt aktuální téma, i když s ní nejsou přímo konfrontováni

Nabízíme tématické kurzy, workshopy, semináře, případně individuální psychoterapii.

►► víkendový workshop Smrt - průvodce a spojenec

      Japonské krajiny 3 zimní 3