ceskyenglishdeutsch
Principy naší práce
 
Hlavním cílem psychologické a spirituální pomoci, kterou nabízíme těžce nemocným a umírajícím, je, aby odcházeli z tohoto světa důstojně a v klidu, smířeni se svou situací, se svým okolím a sami se sebou. Abychom k tomu mohli co nejlépe pomoci, držíme se při své práci následujícíh principů:

 vycházíme v prvé řadě z psychických a duchovních potřeb pacienta;
 snažíme se o vytvoření důvěrného prostředí a přirozeného mezilidského vztahu s nemocným / umírajícím člověkem;
 respektujeme pacientovy hodnoty a přesvědčení o povaze života a smrti;
 doprovázíme nemocného / umírajícího s empatií a soucitem;
pomáháme přijmout i nepříjemnou pravdu a zůstáváme přitom sami sebou;
 snažíme se o bezvýhradné a láskyplné přijetí všech pacientových emocí (včetně agrese, bezmoci, strachu);
přijímáme danou situaci bez ambicí ji nějak zásadně vyřešit či změnit;
 pomáháme najít nemocnému smysl v posledních etapách života;
vedeme nemocného / umírajícího k uzavření nedořešených záležitostí, usmíření s okolím a k rozloučení se;
 pomáháme navodit pacientovy pozitivní stavy mysli (přijetí, smíření, soucit, laskavost, radost z toho, co se v životě povedlo).

Ke stažení v pdf: Principy při doprovázení umírajících (Jan Honzík, Ph.D.)

     


Japonské krajiny 3 zimní 3