ceskyenglishdeutsch
andrea partnerska joga   Partnerská jóga
~ Andrea Terra ~

Co je partnerská jóga? V dnešní hektické době ustoupily lidské vztahy do pozadí, přestože o nich byli víc než kdy jindy popsány stohy papíru. Dotek, blízkost, sdílení, intimita se smrsklo na několik okamžiků denně, u těch méně šťastných se stala frekvence vzájemného bytí ještě vzácnější. V naší společnosti kdy je pozornost převážně upřena na potřeby jedince, je dost často na vině fakt, že jsme se nenaučili respektovat prostor, potřeby nebo individuální tempo osobního růstu nejen partnera či partnerky, ale také svých dětí a ostatních. Partnerská jóga nám může pomoci navrátit se k vědomé síle doteku, sdílení a k tolik potřebné trpělivosti a toleranci, v oblasti lidských vztahů. Učí vzájemné komunikace mezi zúčastněnými, ukazuje na rovnováhu mezi příjímáním a dáváním, mezi tím být oporou a opírat se. Dávat prostor sobě a partnerovi. Ukazuje na stabilitu mezi partnery a učí znovu se zvednout a postavit, když spadnete dolů.


Podstata partnerské jógy? Hlavní podstatou partnerské jógy je praktikování ásan (jógových cviků) s pomocí partnera. Tím, že partneři společně provádí ásany, dochází mezi nimi ke vzájemné spolupráci, díky které se navzájem posouvají za své běžné, nejen fyzické hranice. Dost často jsou klienti udiveni, kam se mohou dostat za pomoci toho druhého. Díky tomuto sebepoznávání se před námi může otevřít nová dimenze také pro poznávání partnera se kterým společně praktikujete. Díky sladění a harmonizaci vašich těl, dechu se naučíte všímat si detailů, kterých jste si na svém partnerovi či partnerce nevšimli i když se možná znáte léta. Jako vše, i vaše sladění vyžaduje určitý čas. Jednoduché jógové ásany nám mohou posloužit jako zrcadlo a poukázat nebo nás upozornit bez verbální komunikace na některé detaily vašeho vztahu, které si často neuvědomujeme. 


Může mít partnerská jóga terapeutické účinky? Ano. Odměnou za společnou spolupráci vám bude příjemný pocit uvolnění, který se dostane do každé buňky vašeho těla. Budete mít pocit radosti sami ze sebe a z blízkosti člověka, se kterým vám je dobře. Možná se začnete na sebe a na partnera či partnerku dívat novýma očima. Partnerská jóga má terapeutické účinky na několika úrovních:

Fyzické tělo: navzájem se protáhnete, uvolníte celodenní svalové napětí, podpoříte oběhový a lymfatický systém. Pomůžete vnitřním orgánům k jejich správné funkci a svým dechem sklidníte nervovou soustavu. 

Energetické tělo: uvolněním svalového napětí v těle se energie na zablokovaných místech uvolní a začne svobodněji proudit. 
Emoční tělo: Díky obnovené energii se mohou objevit vaše dávno zapomenuté emoce, které však stále sídlí v těle. Díky vzájemnému zrcadlení je možné lépe pochopit, jak fungujete jako jedinec a v páru. 

Skrytý přínos partnerské jógy: Partnerská jóga svým charakterem pomáhá budovat vyrovnané harmonické vztahy. Společné praktikování není o vztahu učitel- žák, ale učíte se od sebe navzájem. Díky společné spolupráci a neverbální komunikaci společně objevujete jemnější úrovně vašeho vztahu. Váš vztah se může díky častějšímu opakování stát rovnocennějším, ustoupí nutnost dominance jednoho z páru. Můžete společně budovat vyrovnaný, harmonický vztah. Navzájem se učíte respektovat jak vlastní, tak společné hranice, vyjadřovat pomocí těla své vlastní potřeby, pocity příjemného a nepříjemného. Učíte se velice rychle chápat díky fyzickému tělu své a partnerovi potřeby a hranice a vzájemně je respektovat. Trávíte čas jiným, intimnějším způsobem a můžete se hravou cestou objevit nové rozměry vašeho vztahu.

Musím mít zkušenosti s jógou? Ne, jako jógová lektorka s dlouholetou praxí vás mohu ujistit, že zkušenosti nepotřebujete žádné. Není důležité mít flexibilní tělo nýbrž flexibilní mysl. Naše myšlenky určují kam směřujeme, tudíž i těleně. Tělo následuje mysl. 

Je partnerská jóga to samé jako acrojóga? Ne není. Osobně si myslím, že na acrojógu je dobré mít alespoň základní znalosti ohledně jógových ásan, kdežto na partnerskou jógu může být člověk naprostý začátečník. Acrojóga není vhodná pro všechny, kdežto partnerská jóga ano.

Musím praktikovat pouze s partnerem? Ne, na kurz si můžete přivést kohokoliv, s kým je vám dobře. Větší dítě, sourozence, kamaráda, kamarádku..Váš výběr.

Pro koho je partnerská jóga vhodná? Pro kohokoliv kdo se chce naučit něčemu novému o sobě či partnerovi nebo si (znovu)připomenout zapomenuté, potlačené či opomíjené.

Naopak, pro koho vhodná není? Je nezbytně nutné před začátkem kurzu lektorku upozornit na svá možná fyzická omezení pokud jsou nějaká. Bude jim věnována zvýšená pozornost během kurzu tak, aby nedošlo k úrazu.

Co potřebuji s sebou? Dobrou náladu, otevřenou mysl a pohodlné oblečení, ve kterém budete moci cvičit.


► Workshop Umění vědomého doteku