ceskyenglishdeutsch
vitruvian woman
Svoboda zvolit
Zvládání emocí s Alexandrovou technikou
 

Jsme otroky vlastních zvyků. V oblasti pohybu je toto zcela zřejmé – jak těžké je pokusit se nějakou běžnou činnost provést jinak, než jsme zvyklí. Málokdy si však uvědomujeme, že to samé platí i ve vztahu k našim pocitům a myšlení.

Své emoce bereme obzvlášť vážně. Pokud se cítíme podrážděně, nepochybujeme o tom, že tento pocit je odůvodněný a vše ostatní – tělo, myšlenky, vztahy s jinými -  podřizujeme této „skutečnosti“. Urazilo by nás, pokud by nám někdo chtěl tvrdit, že se nejedná o žádný skutečný pocit, ale jednoduše o automatickou reakci, o emocionální zvyk. Tento zvyk se opakuje vždy v reakci na podobné vnější popudy -  a my tomu pak říkáme, že to je prostě náš charakter. Tak se postupně stáváme oběťmi stále se vracejících nepříjemných a zničujících emocí: deprese, vzteku, sebelítosti, melancholie, závisti apod.

K našim emocím vždy hledáme vnější důvod a tím se vzdáváme vlastní zodpovědnosti. Existuje však možnost tuto automatickou pocitovou reakci zastavit a ve vzniklém prostoru znovu objevit ztracenou svobodu zvolit, jak chceme na danou situaci reagovat.

Na tomto semináři se podíváme na praktické metody a cvičení, jak dosáhnout tohoto stavu svobody a stát se znovu pánem svých pocitů. Budeme při tom vycházet především z Alexandrovy techniky, použijeme však i praktiky z jiných zdrojů.

Alexandrova technika nese jméno svého zakladatele, Brita australského původu F. M. Alexandra (1869-1955). Ten jí rozvinul v 90. letech 19. století jako odpověď na vlastní problém s dýcháním a hlasem, který mu bránil v slibné herecké kariéře. Následně metodu propracoval a po zbytek života se věnoval pomoci ostatním a školení budoucích učitelů.


Termín: neděle 8. března 2015 od 17 hod. (cca 2 hodiny)
Lektor: Marko Janicki
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Cena: 300 Kč 
Počet účastníků: 5-10
 

Individuální práce a výuka metody
Cena: 450 Kč / 1 lekce - 45 min.
►► Objednat se můžete zde: Marko Janicki