ceskyenglishdeutsch
 Archiv
   ganesha

Skrytý život našich vnitřních postav

       ... a jak ho objevit pomocí loutek
     
víkendový kurz
Jasna Kohoutová a Honza Honzík

Krajina našeho vnitřního světa je mnohotvárná a rozmanitá. Žijí zde různé postavy – moudré i naivní, obdivuhodné i odpudivé, odvážné i ustrašené, mocné i bezmocné, vážné i komické. Některé spolu vycházejí dobře, jiné jsou v konfliktu. Některé komunikují sebevědomě s vnějším světem, jiné zůstávají skryté i nám samým a ovlivňují naše prožívání a jednání nevědomě. Poznáme-li jejich pravou tvář, povahu, sklony, motivace, přednosti i slabé stránky, mohou se stát našimi spojenci. Loutky nám pomohou nechat naše vnitřní postavy ožít – umožní jim vystoupit z úkrytu, prozradit své jméno a postoje, vyjádřit svou přirozenost a komunikovat s druhými.

► více
                vitruvian woman

Svoboda zvolit
zvládání emocí s Alexandrovou technikou
  
odpolední seminář
Marko Janicki

K našim emocím vždy hledáme vnější důvod a tím se vzdáváme vlastní zodpovědnosti. Existuje však možnost tuto automatickou pocitovou reakci zastavit a ve vzniklém prostoru znovu objevit ztracenou svobodu zvolit, jak chceme na danou situaci reagovat. Na tomto semináři se podíváme na praktické metody a cvičení, jak dosáhnout tohoto stavu svobody a stát se znovu pánem svých pocitů. Budeme při tom vycházet především z Alexandrovy techniky, použijeme však i praktiky z jiných zdrojů.

► více

  David-di-Michelangelo

Lepší držení těla s Alexandrovou technikou
- cvičení do běžného života
  
odpolední seminář
Marko Janicki

Tento seminář je určen všem těm, kteří jsou si vědomi nedostatků držení svého těla, a chtěli by se naučit metodě, která jim pomůže změnit se k lepšímu. Takovou metodu představuje právě Alexandrova technika. Její základní myšlenkou je, že nemoci, stres, deprese a bolesti jsou často způsobovány anebo přinejmenším zhoršovány špatnými návyky ve všem, co děláme – jak se pohybujeme, jak stojíme, sedíme a pracujeme, jak reagujeme na podněty a jak přemýšlíme.

► více
umeni souhry a1
   
Umění souhry
   
víkendový kurz
Daniel Kaucký a Michal Horák

Kurz vytváří prostor k sebepoznání a sebedůvěře ve zvládání obtížných situací v kontaktu s druhými lidmi. Nabídne Vám k vyzkoušení praktické principy, které Vám pomohou zorientovat se v situaci a najít způsob adekvátního řešení. Navede Vás k uvolněnému způsobu zvládnutí situace silou souhry. Souhra je mistrovská forma jednání, ve které se obtížnost situace naším přičiněním podaří moudře transcendovat ke prospěchu všech zúčastněných.

 více
 plakat-smrt-blava

Další termín plánujeme na jeseň 2014.

 
více
free-spirit-dance-centrum-lavka


 
více

pozor-deti
  
Umění být s dětmi

víkendový kurz 
Daniel Kaucký a Michal Horák

Kurz je zaměřen na zvládání emočně vypjatých situací v kontaktu s dětmi. Všichni známe situace s dětmi, které nás dostávají do úzkých, či bezvýchodných situací. Děti jsou mocné a my často bezmocní. Děti se točí a my jsme dříve či později vytočení. Kurz povede nejen ke sdílení dovedností našich dětí s námi cvičit, ale budeme prakticky cvičit, jak pro sebe spokojeně obstát. Budeme objevovat rozdíly mezi ničivou restrikcí a úlevným limitem, mezi láskou omezující a láskou podporující...


 více
deti

Dětiště

Být s dětmi aneb souhra s malými živly

víkendový workshop v Mnichově Hradišti
Daniel Kaucký a Jan Honzík

Dětiště vychází z originálního přístupu k výchově Wind-Oak, inspirovaného knihami Osvobození rodiče, osvobozené děti, Výchova bez poražených a Vychováváme děti a rosteme s nimi. Dětiště je příležitost ke sdílení situací, které s dětmi nezvládáme. Dětiště je tvůrčím hřištěm pro hledání způsobů, jak se vyladit na bytí s našimi dětmi a jak s respektem a vnitřní spokojeností obstát v napínavých situacích, které nám život s dětmi přináší.

 více